Aanbod 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie met als doel de psychologische flexibiliteit van mensen te vergroten. ACT kijkt niet naar het bestrijden van klachten, maar juist de vaardigheden van mensen wil verbeteren om met allerlei klachten om te leren gaan.

Teamcoaching en trainingen

Het werkplezier van medewerkers wordt grotendeels bepaald door het team waarbinnen ze werken. Gelukkige werknemers presteren beter en teambuilding is een van de manieren om de collegialiteit de sfeer en de efficiëntie van het team te verbeteren.

Coachen met paarden

U vraagt zich misschien af, hoe zouden paarden mij kunnen helpen? Paarden hebben van natura een fantastisch spiegelend vermogen. Samen met de coach wordt de gespiegelde informatie die het paard laat zien, vertaald naar coachingvraagstukken. (de hulpvraag)