Trajecten  >   

Coachen met paarden


Een van de methodieken die ik gebruik is het coachen met behulp van paarden (Equi coaching).

Hier wordt het paard als co-coach ingezet als spiegel in het bewustwordingsproces.

Lees meer over deze bijzondere en effectieve manier van coachen.

Burn-out en Ptss

Als ervaringsdeskundige ligt mijn kracht in het coachen en begeleiden van mensen met een burn-out of post traumatische stress syndroom. ( PTSS) In een coachtraject wordt altijd op maat- en dus in overleg met de coachee- een plan opgesteld. Mogelijkheden zijn coachgesprekken, Mindfulness training. Acceptance en commitment training en/of paardencoaching.

Teamcoaching

De arbeidsvreugde van medewerkers wordt grotendeels bepaald door het team waarbinnen ze werken. Gelukkige werknemers presteren beter en teambuilding is een van de manieren om de collegialiteit de sfeer en de efficiëntie van het team te verbeteren.

Mindful coachen met paarden

Deze methodiek geeft je energie om zaken weer op te pakken, het gevoel van geluk weer te ervaren en de kracht te vinden om met de situatie om te kunnen gaan.

Re-integratie en outplacement

Re-integratie: Begeleiding van arbeidsongeschikte medewerkers waarvoor terugkeer in de organisatie in principe niet meer tot de mogelijkheden behoort. Ik verzorg professionele begeleiding naar duurzaam werk binnen de kaders van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit in goede samenwerking met de werkgever. 
Outplacement: Begeleiding van medewerkers die bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie op zoek moeten naar andere werk Ook hierin bied ik professionele begeleiding waardoor de medewerker een nieuwe passende baan vindt.

Samenwerking   >   

© by Kompassion. Designed by Het Designweb