Coaching

Ik coach mensen met klachten rondom stress, burn-out en trauma. Dat kan zijn na het verlies van iemand, wanneer het allemaal even te veel is of wanneer je bent vastgelopen in je werk of privéleven.

 

De eerste stap voor verandering is bewustwording. Tijdens een individuele coach-sessie ga ik samen met jou op zoek naar antwoorden op vragen die je hebt. Dit kunnen situaties zijn waar je tegenaan loopt in het leven maar ook vragen die je voor jezelf helder wilt krijgen. Als coach begeleid ik jou in dit bewustwordingsproces en zorg ik ervoor dat jij de kracht weer vindt in jezelf.

Tijdens het coachen pas ik de ACT-methodiek toe. Twee andere methodieken die ik toepas zijn mindfulness en paardencoaching.

Kom in actie met ACT

Acceptance and Commitment Therapy (kortweg ACT) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie die uitgaat van positieve psychologie. Ieder mens komt in het leven hindernissen tegen die je belemmeren om voluit te leven en je dromen waar te maken. Dit is onvermijdelijk. ACT biedt verschillende technieken waarmee je leert afstand nemen van negatieve gedachten en flexibel omgaan met moeilijke situaties en gevoelens (Acceptance) en je actief richten op wat écht belangrijk is in jouw leven (Commitment).

ACT richt zich op psychologische flexibiliteit. Hoe groter de flexibiliteit, hoe kleiner de kans op psychische klachten. De methodiek bestaat uit zes zuilen:

  1. Mindfulness: in het contact komen met het hier en nu.

  2. Acceptatie: het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.

  3. Defusie: loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel kunnen raken.

  4. Zelf als context: een flexibele liefdevolle relatie met jezelf creëren.

  5. Waarden: ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.

  6. Toegewijde actie: je leven leiden op basis van je waarden

ACT bevat verschillende elementen die bekend zijn vanuit mindfulness. ACT gaat echter verder dan mindfulness. Een belangrijke meerwaarde van ACT is de nadruk op het leven vanuit waarden. Waarden zijn de richtingaanwijzers in je leven. ACT is dus duidelijk actiegericht. 'Now is the time to act'. 

Mindfulness

Mindfulness leert je leven in het hier en nu. Mindfulness wordt vaak omschreven als ‘het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen’ (Kabat-Zinn, 1991). Het vermogen om bewust te zijn van gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de fysieke omgeving, zonder te oordelen of iets goed of fout is. Daarmee leert je om (negatieve) gedachten en gevoelens te beschouwen als voorbijgaande gebeurtenissen in plaats van feiten, zodat je hier gemakkelijker afstand van kunt nemen. 

Mindfulness is niet zweverig. Tijdens de oefeningen leer je de aandacht vestigen op het moment, aan alles wat zich aan jou voordoet. Dit kunnen emoties of gedachten zijn, maar ook zintuigelijke ervaringen door de omgeving.

Paardencoaching (paard als spiegel)

PAS is een afkorting voor Paard Als Spiegel. Paarden zijn sensitieve dieren en reageren daarom sterk op hoe jij je van binnen voelt. Het paard voelt jou feilloos aan. Reacties van het paard zijn puur, eerlijk en onbevooroordeeld. Paarden spiegelen je kwaliteiten en valkuilen zonder te oordelen. Paarden maken je tevens bewust van gedachtes, gevoelens en overtuigingen die je hebt. Pas wanneer jezelf bewust bent van deze emoties kun je werken aan gedragsverandering. Het paard is hierbij onze spiegel! 

 

Vind de kracht in jezelf!

Kompassion - coaching en training
Oirloseheide 4
5811BB Castenray

T |+316 124 952 26
E |kompassion@outlook.com

  • Facebook

© by Kompassion. Designed by Het Designweb

coaching en training bij burn-out en stress