Burn-out, stress en trauma

Wat is een burn-out?

Burn-out is een uitputtingsreactie van lichaam en geest ten gevolge van werkstress. Mensen met een burn-out omschrijven dit zelf vaak als het leegraken van de accu, het voortdurend in een te hoge versnelling staan of het zover uitrekken van een elastiek totdat deze knapt.

Werkstress

Werkstress ontstaat wanneer er geen goede afstemming is tussen de capaciteiten en/of behoeften van de persoon enerzijds en de aard van het werk en/of team anderzijds. Deze slechte afstemming kan verschillende oorzaken hebben.

Persoonlijke eigenschappen

De lat te hoog leggen voor zichzelf en anderen. Geen ‘nee’ kunnen zeggen, grenzen aan kunnen geven, gebrekkige agendering/planning of een slechte balans tussen werk en privé.​

Symptomen van een burn-out

De meest voorkomende klachten bij een burn-out zijn geestelijke en lichamelijke uitputting, niet meer op kunnen laden, concentratie en geheugenklachten, gevoelens van incompetentie en kwaadheid, gevoel van falen, slaapproblemen, piekeren gespannen zijn en nergens meer aan toe kunnen komen. Daarnaast zijn er ook pijnklachten zoals hoofdpijn, maagpijn en/of spierpijn.

* Mensen met een burn-out wachten vaak pas tot dit moment met het vragen om hulp. Vaak is er een gevoel van schaamte en falen.​

Wat kan ik als burn-out coach voor jou betekenen?

Als burn-out coach ondersteun ik mensen bij het voorkomen van burn-out of het herstellen na burn-out. De mogelijkheden hiervoor zijn:

 

  • Particulier werken aan preventie of herstel

  • In opdracht van een werkgever werken aan preventie, vitaliteit of herstel .

 

Tijdens de coachsessies kan ik drie verschillende methodieken toepassen. Ook kan het een combinatie van deze zijn. Altijd in overleg met de cliënt bekijk ik welke methodieken passend zijn in het coachtraject:

 

  • Op burn-out gerichte oefeningen en coachgesprekken

  • Acceptance en Commitment Therapy (ACT-training)

  • Mindfulness Based Cognitieve Therapy (MBCT-training)

  • De PAS-methodiek waarbij het paard als co-coach wordt ingezet. (Paard Als Spiegel)​

Ik werk altijd op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Tijdens een intake gesprek wordt het coachtraject besproken. 

Coaching gericht op trauma

 

Naast Act en burn-out coach maak ik met name het verschil als ervaringsdeskundige. Cliënten met een trauma kunnen bij mij hun innerlijke kracht weer ontdekken en leren om hun kwaliteiten en talenten die zij zelf  bezitten in te zetten. 

De gebeurtenis en de pijn van een trauma gaan niet weg maar blokkades kunnen mogelijk worden opgeheven. Naast de Act training kan ik ook mijn paarden gaan inzetten, juist om deze blokkades op te heffen. De paarden zullen je liefdevol confronteren en dat is erg prettig. Van een krachtig dier zoals deze kun je er niet meer omheen en je dient het wel aan te nemen. Zo kun je mentaal en fysiek vrijer leven en daardoor rust vinden en dat maakt een mens enorm gelukkig. Het doel is om het gedrag en gevoel weer bij elkaar te brengen.