Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

 
Wat is ACT?  

Acceptance and Commitment Therapy is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie met als doel de psychologische flexibiliteit van mensen te vergroten. ( al zeg ik zelf liever ‘training’ dan therapie).

Act behoort tot de derde generatie gedragstherapie. Act leert je een zachtaardige houding aan te nemen t.o.v. alles wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl je tegelijkertijd op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken. Act bewijst dat wetenschap en spiritualiteit elkaar niet hoeven te bijten maar elkaar juist perfect aanvullen.

Act is bruikbaar bij een veelheid aan psychische problemen, in verschillende setting. Act heeft bijvoorbeeld een prominente plek ingenomen bij de behandeling van chronische pijn en wordt succesvol gebruikt bij de behandeling van burn-out en stressklachten, depressies maar ook voor diverse angststoornissen en onzekerheden.

Net als Act richt positieve psychologie zich niet zozeer op het genezen van stoornissen maar juist op het doen toenemen van welbevinden.  Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie naar alle aspecten van ons leven die welbevinden versterken en die bijdragen aan een rijk, bloeiend en gezond leven.

In deze Act training willen wij mensen leren om zich meer bewust te zijn van hun geest. Wij willen dat ze beter leren ( lees: slimmer) omgaan met hun geest, zodat deze hen niet meer zo afremt in hun pogingen om voluit te leven.

 

Het doel van Act is dat mensen een zinvol en rijk leven kunnen leiden, terwijl ze de pijn accepteren die daar onvermijdelijk bij hoort.

 

Waarom ACT?

Als je ACT in het Nederlands zou vertalen zou dit (A) bereidheid en (B) toewijding zijn.

 

A. Stel je voor dat je zou leren om je gedachten niet meer zo serieus te nemen en dat je weer onbevangen in het hier en nu zou komen te staan. Stel dat je in staat bent om alles wat je liever niet zou willen ervaren te omarmen, waardoor je het gevecht met je angsten niet meer aan hoeft te gaan.

B. Stel dat je een nieuwe, zachtaardige relatie met jezelf creëert,  los van je (negatieve) zelfbeeld en alles wat je van jezelf moet. Wat als je zou ontdekken hoe jij je leven het liefst vorm zou willen geven en je de tools krijgt aangereikt die je in staat stellen om je eigen (geluk) pad te gaan bewandelen? 

Psychologische flexibiliteit

ACT is een proces van vorm van gedragstherapie die verschillende werkzame technieken met elkaar combineert. Samen vormen deze technieken psychologische flexibiliteit.

Het model van ACT bestaat uit zes zuilen:

1. Acceptatie: het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.

2. Defusie: loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel kunnen raken.

3. Mindfulness: in het contact komen met het hier en nu.

4. Zelf als context: een flexibele liefdevolle relatie met jezelf creëren.

5. Waarden: ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.

6. Toegewijde actie: je leven leiden op basis van je waarden

Voor wie?

Uit wetenschappelijk  onderzoek is gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor iedereen met diverse psychische klachten zoals bijvoorbeeld stressklachten en burn-out. Maar ook bij angsten, traumatische ervaringen en depressies, een laag zelfbeeld en onzekerheden. 

ACT richt zich op het veranderen van de relatie die iemand met zichzelf en met zijn gedachten heeft. Er wordt tijdens de sessies veel gebruik gemaakt van metaforen, de therapeutische relatie, ervaringsoefeningen en humor.

 

Door wie?

De ACT-training wordt door mij als professionele ACT coach en -trainer gegeven. Ik heb een geaccrediteerde en voortgezette Hbo- ACT opleiding gevolgd bij Gijs Jansen (ACT Guide psychoog en gespecialiseerd in ACT).

Ik werk dan ook conform de Act Guide methodiek. Tijdens een Act coach traject is er de mogelijkheid ( gratis) gebruik te maken van de Act guide app. met tientallen oefeningen en metaforen. 

 

  Https://actprofessional.nl      Huub Jepkes